top of page

Site Başlığı

MAPADER Turkcell'e Konuk Oldu

MAPADER ve TURCELL işbirliği ile “Sınai Mülkiyet Kanunu ile Getirilen Yenilikler” konulu seminer 13 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

İstanbul’da Turkcell Genel Merkezi'nde  gerçekleştirilen seminere MAPADER üyesi üç uzman katılım sağladı. Marka ve patent uzmanı üyelerimizin sunumları ile seminerde 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile gelen yenilikler ele alındı.

​Özellikle yeni SMK kapsamında uygulamaya konulan değişikliklerden olan "muvafakatname, birlikte var olma", " kullanımın ispatı", "dürüst kullanım" hususlarındaki  hükümler ile "marka hakkına tecavüz sayılan haller" kapsamında getirilen yenilikler seminer kapsamında tartışıldı.

bottom of page