top of page

Ankara ve İstanbul'da Düzenlenen Yeni SMK Sempozyumu Sona Erdi

Türk Patent ve Marka Kurumu, AIPPI Türkiye ve MAPADER işbirliğinde düzenlenen "Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Marka ve Patent Mevzuatındaki Değişiklikler ve Uygulamadaki Yenilikler" konulu sempozyum sona erdi.

1 Haziran 2017 Ankara'da Türk Patent ve Marka Kurumu konferans salonunda  ve  8 Haziran İstanbul Point Hotel'de  gerçekleştirilen sempozyumda  4 oturum gerçekleşti ve  9 katılımcı sunumlar gerçekleştirdi. 

Dinleyicilerin oldukça yoğun ilgi gösterdiği sempozyumda "Patent ve Faydalı Model Süreci", "Marka Hukuku ile İlgili Önemli Değişiklikler", "SMK Kapsamında Kullanmama Kavramı" ve "SMK Kapsamında Muvafakat Kavramı" gibi konular ele alındı.

Sempozyum boyunca gerçekleştirilen sunumlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Barış ATALAY

SMK Kapsamında İşçi Buluşları, üniversite Buluşları ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar

Bülent DALOĞLU

SMK Kapsamında Patent Kararı Sonrası İtiraz ve Patentin Alınmasından Sonraki İşlemler

Kubilay GÜZEL Muvafakat Kavramı ve Uygulama Ekseninde Getirdikleri

Oğuzhan KARSLI

SMK Kapsamında Kullanmama Kavramı ve Uygulamadaki Yansımaları

Önder ÖZDEN

Marka Hukuku ile İlgili Önemli Değişiklikler

Serkan ÖZKAN

SMK Patent ve Faydalı Model Süreci

Elif B. AKIN SMK Kapsamında Muvaffakat Kavramı ve Uygulamadaki Yansımaları

bottom of page